Nhà đất quận 7 Nhadatquan7.net – UBND đô thị Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2744/UBND-ĐT về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái an cư trên địa bàn Thành phố. Theo đây, 1 loạt các cách thức đưa ra nhằm xử lý hiện trạng gây bức xúc ở nhiều chung cư. UBND đô thị Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện khẩn trương kiểm tra,.

Nhadatquan7.net – UBND đô thị Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2744/UBND-ĐT về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái an cư trên địa bàn Thành phố. Theo đây, 1 loạt các cách thức đưa ra nhằm xử lý hiện trạng gây bức xúc ở nhiều chung cư.

UBND đô thị Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện khẩn trương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư và các bên có liên quan trong việc thành lập ban quản trị; tổ chức hội nghị chung cư.
UBND đô thị Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện khẩn trương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư và các bên có liên quan trong việc thành lập ban quản trị; tổ chức hội nghị chung cư.

Cụ thể, đối có các chung cư thương mại chưa thành lập ban quản trị, UBND đô thị Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện khẩn trương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư và các bên có liên quan trong việc thành lập ban quản trị; xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối có trường hợp chủ đầu tư chậm triển khai, không thực hiện.

Sở Xây dựng thông báo danh sách thống kê nêu trên đến UBND các quận, huyện có liên quan; Kiểm tra, giải đáp, đôn đốc UBND các quận, huyện triển khai cách thức xử lý theo quy định của pháp luật đối có các trường hợp chưa đủ điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư, các trường hợp không có chi phí bảo trì.

Đối có các tòa nhà đủ điều kiện thành lập Ban quản trị nhưng chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư, không thành lập Ban quản trị thì Sở Xây dựng phối hợp có UBND các quận, huyện tổng hợp, xử lý theo quy định, đồng thời lập danh sách theo dõi để báo cáo UBND Thành phố tham khảo năng lực nhà đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư các dự án khác trên địa bàn Thành phố.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn quy định của pháp luật, hồ sơ, trình tự, thủ tục bàn giao hồ sơ nhà chung cư, bàn giao chi phí bảo trì, công tác quản lý hoạt động, xác định và bàn giao tổng diện tích có chung theo quy định cho các Ban quản trị nhà chung cư đã được thành lập ở từng quận, huyện, đã đi vào hoạt động trong quý III/2018…

Các chủ đầu tư dự án thi công nhà chung cư có trách nhiệm thực hiện việc lập, quản lý, bàn giao hồ sơ nhà chung cư, bàn giao chi phí bảo trì, công tác quản lý hoạt động, xác định và bàn giao tổng diện tích có chung theo quy định cho Ban quản trị đã được thành lập.

“Trường hợp chủ đầu tư chậm bàn giao, bàn giao không đầy đủ các hồ sơ trên, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện căn cứ thẩm quyền và quy định của pháp luật để xử lý hành vi vi phạm, đồng thời lập danh sách theo dõi để báo cáo UBND TP tham khảo năng lực nhà đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư các dự án khác trên địa bàn Thành phố”, công văn UBND TP đề nghị.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện có liên quan có trách nhiệm: Tổ chức rà soát, chỉ đạo việc thành lập, quản lý đội dân phòng và đội PCCC cơ sở theo quy định; Phối hợp có Cảnh sát PCCC tổ chức tập huấn, thực tập, kiểm tra việc chấp hành quy định về PCCC ở các chung cư cao tầng trên địa bàn; Xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối có các trường hợp vi phạm, không chắc chắn điều kiện về PCCC.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung trên, trước hết là thi công phương án PCCC cụ thể cho các toà nhà chẳng thể khắc phục do liên quan đến thiết kế, kết cấu, đã đi vào hoạt động trước tháng 9/2018; các nội dung khác phải đã đi vào hoạt động trong quý III/2018.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đẩy nhanh công đoạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất cho các chủ có căn hộ cao tầng theo quy định; Không đề xuất ra mắt vị trí cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách theo dõi được quy định ở văn bản này.

Nguyễn Khánh

Tìm hiểu thêm tài liệu tức phân khúc ở nhadatquan7.net