Nhà đất quận 7 Ông Nguyễn Phước Miêng kể năm 2002 ông mua mảnh đất có qui mô 1.500 m2 ở phường An Lạc, quận Bình Tân, được cấp giấy chứng nhận (GCN). Gần đấy, ông Miêng làm thủ tục cấp đổi lại GCN nên ứng dụng đo vẽ bản đồ thực trạng. Tháng 7-2017, ông nhận được thông báo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) quận Bình Tân là khu đất trên đã cấp GCN cho bà TLM. Theo.

Ông Nguyễn Phước Miêng kể năm 2002 ông mua mảnh đất có qui mô 1.500 m2 ở phường An Lạc, quận Bình Tân, được cấp giấy chứng nhận (GCN).

Gần đấy, ông Miêng làm thủ tục cấp đổi lại GCN nên ứng dụng đo vẽ bản đồ thực trạng. Tháng 7-2017, ông nhận được thông báo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) quận Bình Tân là khu đất trên đã cấp GCN cho bà TLM.

Theo Phòng TN&MT quận Bình Tân, miếng đất ông Miêng mua là 1 phần đất của ông PVĐ (có GCN qui mô hơn 6.500 m2). Năm 2003 bà HTMN mua 2.500 m2 của ông Đ. bằng pháp lý tay (gồm thửa đất đã cấp GCN cho ông Miêng). Đến năm 2015 bà N. lấy cớ mất GCN của ông Đ. và yêu cầu hủy bỏ GCN này. Từ đây Phòng TN&MT yêu cầu quận hủy bỏ GCN của ông Đ. và cấp GCN cho bà N. có qui mô hơn 2.500 m2. Được cấp GCN xong, bà N. giao dịch tất cả khu đất trên cho bà M.

Ông Miêng cho rằng việc cấp GCN cho bà N. có nhiều lỗ hổng. “Nếu mất GCN thì vì lý do gì quận không cấp lại GCN cho ông Đ. rồi mới giao dịch cho bà N. mà hủy bỏ GCN của ông? Bà N. chỉ mua 1 phần nhưng quận lại hủy tất cả GCN của ông Đ. thì 4.000 m2 còn lại giải quyết ra sao?” – ông Miêng đặt vấn đề.

Trao đổi có Pháp Luật TP.HCM, Giám đốc VPĐKĐĐ Chi nhánh quận Bình Tân – ông Nguyễn Thanh Bình cho hay việc Phòng TN&MT quận Bình Tân cấp GCN cho bà N. là ứng dụng theo khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014 về trường hợp giao dịch giấy tay khu đất đã có GCN. Cụ thể, theo quy định, nếu việc giao dịch giấy tay trước ngày 1-7-2004 và “bên nhận chỉ có GCN của bên chuyển quyền hoặc chỉ có pháp lý giao dịch” thì được nộp đơn yêu cầu cấp GCN. VPĐKĐĐ thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết ở trụ sở UBND cấp xã về việc làm thủ tục cấp GCN cho người mua. Sau thời hạn 30 ngày mà không có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp thì VPĐKĐĐ trình cơ quan có thẩm quyền hủy GCN đã cấp đối có trường hợp bên phân phối không nộp GCN để làm thủ tục, đồng thời cấp GCN mới cho bên mua giấy tay. Từ đây bà N. được cấp GCN 1 cách thuận lợi.

Ông Bình cho hay hướng xử lý sắp tới của quận Bình Tân là thu hồi GCN đã cấp cho người mua giấy tay, trả lại qui mô đất đã cấp cho ông Miêng. Tuy nhiên, giải quyết vấn đề này không dễ!

Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó phòng TN&MT huyện Bình Chánh, cho hay huyện này chỉ giải quyết cấp GCN cho trường hợp giao dịch giấy tay mà thửa đất chưa từng được cấp GCN lần nào. Trường hợp giao dịch giấy tay 1 phần thửa đất đã có GCN cho bên phân phối (như vụ việc ở quận Bình Tân) thì chưa được giải quyết. “Khoản 2 Điều 82 Nghị định 43 chưa giải đáp cho trường hợp hủy bỏ GCN của bên phân phối trong trường hợp bên mua chỉ mua 1 phần. Do đây huyện hỏi ý kiến Sở TN&MT, Sở cũng đang hỏi Bộ” – bà cho hay. Được biết đấy cũng là vướng mắc chung ở nhiều quận/huyện khác.


Nhadatquan7.net – Theo PLO

Tìm hiểu thêm chuyên mục Tin Tức Bất Động Sản