Nhà đất quận 7 Đà Nẵng yêu cầu tập trung kiểm tra các dự án của các chủ đầu tư ngoại tỉnh, có phát sinh việc đầu tư chuyển nhượng bất động sản; các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê căn hộ khách sạn/biệt thự/resort trên địa bàn TP Như tin đã đưa, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Đề án “Chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trên địa.

Đà Nẵng yêu cầu tập trung kiểm tra các dự án của các chủ đầu tư ngoại tỉnh, có phát sinh việc đầu tư chuyển nhượng bất động sản; các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê căn hộ khách sạn/biệt thự/resort trên địa bàn TP

Như tin đã đưa, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Đề án “Chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trên địa bàn Đà Nẵng”. Theo đó, Đề án chọn 04 lĩnh vực chống thất thu thuế gồm: Lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn; lĩnh vực kinh doanh bất động sản; lĩnh vực kinh doanh vận tải, dịch vụ lữ hành; và hộ kinh doanh khoán thuế.UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tập trung kiểm tra các dự án của các chủ đầu tư ngoại tỉnh, có phát sinh việc đầu tư chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn TP (Ảnh: HC)

Đối với việc chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chuyên ngành phải thường xuyên cập nhật, tham mưu điều chỉnh bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất đảm bảo phù hợp, tiệm cận với giá thị trường.

Đồng thời tiến hành thu thập tài liệu về các dự án đầu tư được cấp phép, xây dựng cơ sở hạ tầng chuyển nhượng bất động sản; tiến độ triển khai dự án, tình hình kê khai, nộp thuế của các chủ đầu tư; tiến hành giám sát, kiểm tra hồ sơ khai quyết toán thuế của từ 10 đến 15 dự án lớn được cấp phép.

Trong đó, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm như: Các hình thức liên danh với chủ đầu tư để được ủy quyền chuyển nhượng bất động sản, người được ủy quyền làm trung gian khai giá chuyển nhượng bất động sản không phù hợp với giá thị trường, số tiền chênh lệch do khâu trung gian theo thỏa thuận, không được phản ảnh trên sổ sách kế toán, làm sai lệch kết quả kinh doanh, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Những vi phạm trong việc chuyển nhượng dự án kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các trường hợp chuyển nhượng vốn dẫn đến thay đổi chủ sở hữu quyền sử dụng đất (chuyển nhượng vốn gắn với bất động sản) gây thất thu thuế kinh doanh bất động sản cho ngân sách.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan chuyên ngành cung cấp tài liệu cho cơ quan chức năng khi phát hiện có dấu hiệu gian lận và khai giá thất hơn giá trị thực tế giao dịch bất động sản. Đồng thời tiếp tục triển khai việc kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh bất động sản có thu tiền theo tiến độ.

Trong đó tập trung kiểm tra đối với các dự án của các chủ đầu tư là các doanh nghiệp ngoại tỉnh, có phát sinh việc đầu tư chuyển nhượng bất động sản tại TP Đà Nẵng; các hoạt động mua bán, chuyển nhượng và cho thuê căn hộ khách sạn/biệt thự/resort trên địa bàn TP.

Mặt khác, UBND TP Đà Nẵng giao Cục Thuế TP theo dõi kết quả giải quyết của Bộ Tài chính, kịp thời tham mưu cho UBND TP tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Tài chính sớm có ý kiến về việc sửa đổi giá tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (đất) là giá đất (theo bảng giá) x hệ số điều chỉnh.


Nhadatquan7.net – Theo Infonet

Tìm hiểu thêm chuyên mục Tin Tức Bất Động Sản