Nhà đất quận 7 Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa yêu cầu một vài cơ quan công dụng thực hiện rà soát lại tất cả một vài dự án đã cấp đất cho công ty nhưng bỏ hoang nhiều năm. Đây là động thái mới, biểu hiện sự quyết tâm của Thành phố trong việc tránh lãng phí tài nguyên đất. Trong năm 2016, Hà Nội đã thu hôi 657,9 m2 đất từ một vài dự án. 6 tháng đầu.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa yêu cầu một vài cơ quan công dụng thực hiện rà soát lại tất cả một vài dự án đã cấp đất cho công ty nhưng bỏ hoang nhiều năm.

Đây là động thái mới, biểu hiện sự quyết tâm của Thành phố trong việc tránh lãng phí tài nguyên đất.

Trong năm 2016, Hà Nội đã thu hôi 657,9 m2 đất từ một vài dự án. 6 tháng đầu năm 2017, sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã triển khai 13 đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, lập hồ sơ trình UBND Thành phố ban hành 2 chọn lọc thu hồi có tổng quy mô 100.944 m2.

Hiện, Sở này sẽ tiếp tục lập hồ sơ trình đô thị thu hồi 3 dự án có quy mô 48.454 m2 đất. Bên cạnh đây, cũng yêu cầu gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng 24 tháng đối có 14 dự án.

Nhadatquan7.net – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm chuyên mục Tin Tức Bất Động Sản