Nhà đất quận 7 Để ngăn ngừa hiện trạng vi phạm pháp luật về đất đai có chiều hướng diễn ra phức tạp, khiến việc quản lý quy hoạch và thi công của chính quyền địa phương gặp nhiều gặp khó. Theo đây, nhiều địa phương đã tạm dừng việc phân lô, tách thửa như ở Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hoà, Bình Phước. Trước hiện trạng vi phạm trong quản lý đất đai, nhiều địa phương trên cả nước.

Để ngăn ngừa hiện trạng vi phạm pháp luật về đất đai có chiều hướng diễn ra phức tạp, khiến việc quản lý quy hoạch và thi công của chính quyền địa phương gặp nhiều gặp khó. Theo đây, nhiều địa phương đã tạm dừng việc phân lô, tách thửa như ở Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hoà, Bình Phước.

Trước hiện trạng vi phạm trong quản lý đất đai, nhiều địa phương trên cả nước đã tạm dừng việc phân lô, tách thửa đất. Nguồn: internet

Bình Phước: UBND tỉnh đã đề nghị một số sở, ngành tính năng tham mưu UBND tỉnh tạm dừng phân lô, tách thửa đất đối có một số khu vực đã có quy hoạch hoặc đã có chủ trương thực hiện một số dự án, công trình. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp có Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND một số huyện, thị xã tìm hiểu, tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương tạm dừng việc phân lô, tách thửa đất thuộc ranh giới một số quy hoạch chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc thuộc một số dự án, công trình đã có chủ trương thực hiện của UBND tỉnh.

Trong thời gian chưa có chủ trương của UBND tỉnh, giao Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài có một sốh thức quản lý, không thực hiện việc phân lô, tách thửa đất thuộc khu vực thực hiện một số dự án như: Khu du lịch hồ Suối Cam, khu tây bắc hồ Suối Cam, khu công viên trọng điểm và thành phố mới Đồng Xoài.

Khánh Hoà: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đã ký công văn khẩn chỉ đạo một số sở ngành liên quan thắt chặt công tác quản lý đất đai ở huyện Vạn Ninh, nơi đang quy hoạch trở thành đơn vị hành chính kinh tế đặc trưng Bắc Vân Phong.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đề nghị huyện Vạn Ninh, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong và một số cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện ngay việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất và thực hiện việc tách thửa.

Việc tạm dừng được thực hiện cho đến khi Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc trưng có hiệu lực và quy hoạch chung thi công đơn vị hành chính kinh tế đặc trưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong đây, một số trường hợp bị tạm dừng gồm chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, trừ trường hợp chuyển mục đích sang đất ở (theo hạn mức) đối có thửa đất có đất vườn, ao trong cộng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thích hợp có kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo chính quyền huyện Vạn Ninh và một số xã, thị trấn trực thuộc không thực hiện việc chứng thực hợp đồng đối có một số trường hợp trên.

Việc dừng phân lô, tách thửa ở khu vực này nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh trong thời gian từ nay đến khi Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc trưng có hiệu lực và quy hoạch đặc khu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phú Quốc: Trước hiện trạng phân lô, tách thửa ở Phú Quốc diễn ra phức tạp, khiến việc quản lý quy hoạch và thi công của chính quyền địa phương gặp nhiều gặp khó. Trước vấn đề này, ngày 4/5, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã ký văn bản gửi một số ngành tính năng huyện về việc dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối có một số trường hợp phân lô, tách thửa quy mô dưới 500 m2.

Việc ban hành văn bản này được cho là xuất phát từ thực ở khi trong thời gian qua, việc phân lô, tách thửa ở Phú Quốc diễn ra tràn lan. Nhiều công ty, công ty, cá nhân tự quảng cáo một số khu phân lô, tách thửa là một số dự án dân cư, nhiều người mua và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thi công, khiến cho công tác quản lý gặp nhiều gặp khó.


Nhadatquan7.net – Theo Kinh tế Nông thôn

Tìm hiểu thêm chuyên mục Tin Tức Bất Động Sản