Nhà đất quận 7 Từ 15/1/2018, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực làm việc đầu tư xây dựng là 1 tỷ đồng. Đồng thời, việc đầu tư phát triển khu thành phố không tuân theo kế hoạch hoặc chậm bàn giao dự án theo công đoạn đã được phê duyệt cũng bị xử phạt. Phạt đến 1 tỷ đồng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong làm việc đầu tư xây dựng;.

Từ 15/1/2018, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực làm việc đầu tư xây dựng là 1 tỷ đồng. Đồng thời, việc đầu tư phát triển khu thành phố không tuân theo kế hoạch hoặc chậm bàn giao dự án theo công đoạn đã được phê duyệt cũng bị xử phạt.

Phạt đến 1 tỷ đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong làm việc đầu tư xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh nhà đất, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Theo đây, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực làm việc đầu tư xây dựng là 1 tỷ đồng; trong lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm chất liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh chất liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh nhà đất, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 300 triệu đồng.

Từ 15/1/2018, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực làm việc đầu tư xây dựng là 1 tỷ đồng (Ảnh: Nhiều vi phạm trật tự xây dựng ở khu vực Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội)/ Ảnh Reatimes.vn).

Mức phạt tiền quy định ở Nghị định này là mức phạt ứng dụng đối có tổ chức (trừ 1 số trường hợp). Đối có cộng 1 hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối có cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối có tổ chức.

Nghị định quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính, mức xử phạt đối có người chọn lọc đầu tư, chủ đầu tư hoặc chủ có, người quản lý, sử dụng công trình.

Cụ thể, về vi phạm quy định về chọn lọc tổ chức, cá nhân tham dự làm việc đầu tư xây dựng, phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng đối có hành vi chọn lọc tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham dự làm việc: Khảo sát xây dựng; lập quy hoạch xây dựng; lập dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; kiến trúc xây dựng; thẩm tra kiến trúc xây dựng, dự toán; xây dựng xây dựng; giám sát xây dựng xây dựng; quản lý kinh phí đầu tư xây dựng; định giá xây dựng; kiểm định xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Ngoài quy định nêu trên, chủ đầu tư có sử dụng nhà thầu nước ngoài còn bị phạt tiền từ 70-80 triệu đồng đối có 1 trong một vài hành vi: Để nhà thầu nước ngoài tham dự làm việc xây dựng khi chưa được cấp giấy phép làm việc xây dựng theo quy định; để nhà thầu nước ngoài không thực hiện đúng cam đoan trong hợp đồng liên danh có nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định; để nhà thầu nước ngoài sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện một vài công việc về xây dựng mà phân khúc lao động Việt Nam cung cấp được;…

Chậm bàn giao dự án phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định quy định, phạt tiền từ 40- 50 triệu đồng đối có 1 trong một vài hành vi: Thực hiện đầu tư phát triển khu thành phố không tuân theo kế hoạch hoặc chậm so có công đoạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chậm bàn giao dự án theo công đoạn đã được phê duyệt.

Phạt tiền từ 50 – 60 triệu đồng đối có 1 trong một vài hành vi: Để chủ đầu tư thứ cấp thực hiện đầu tư xây dựng không thích hợp có quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc công đoạn dự án đã được phê duyệt (nếu có); một vàih tân chủ đầu tư cấp 1 mà chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản; điều chỉnh dự án mà chưa được cơ quan có thẩm quyền tham khảo chấp thuận; không đã đi vào hoạt động thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền có công trình theo quy định đối có công trình đã đã đi vào hoạt động đưa vào khai thác, sử dụng.

Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối có 1 trong một vài hành vi: Không có thỏa thuận liên danh đối có bên nhận thầu là liên danh nhà thầu; hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định.

Phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng đối có 1 trong một vài hành vi: Giá ký hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng (trừ khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được người chọn lọc đầu tư cho phép); mức tạm ứng hợp đồng vượt quá mật độ % quy định hoặc tạm ứng hợp đồng khi chưa có bảo lãnh tạm ứng theo quy định; quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng xây dựng chậm quá thời hạn quy định đối có hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong làm việc kinh doanh nhà đất; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; chế biến, kinh doanh khoáng sản làm chất liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh, chất liệu xây dựng là 1 năm.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong làm việc đầu tư xây dựng; khai thác khoáng sản làm chất liệu xây dựng; phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 2 năm.

Nghị định có hiệu lực từ 15/1/2018.

Nhadatquan7.net – Theo Vietnamnet

Tìm hiểu thêm chuyên mục Tin Tức Bất Động Sản