Nhà đất quận 7 UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc đấu giá chọn lọc nhà đầu tư thực hiện dự án khách sạn nghỉ dưỡng trong thành phố ở khu thành phố mới Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM. Ngày 28-11, UBND TP có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường TP về quy trình đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc đấu giá chọn lọc nhà đầu tư thực hiện dự án khách sạn nghỉ dưỡng trong thành phố ở khu thành phố mới Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM.

Ngày 28-11, UBND TP có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường TP về quy trình đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và điều kiện tham dự đấu giá.

Trong đây, TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, xác nhận chắc chắn một số đối tượng tham dự đấu giá không vi phạm pháp luật về đất đai đối có dự án khác.

Giao Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản căn cứ vào điều kiện tham dự đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá, ra mắt công khai danh sách một số đối tượng đã đăng ký nhưng không đủ điều kiện tham dự đấu giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP cho biết Theo khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản quy định cá nhân, tổ chức đăng ký tham dự đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham dự đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Đối có đấu giá chọn lọc nhà đầu tư thực hiện dự án thì ngoài việc tuân thủ quy định của Luật Đấu giá tài sản thì người tham dự đấu giá còn phải chịu sự phải tuân thủ quy định liên quan đến việc thực hiện dự án như Luật Đầu tư, Luật Đất đai…

Như vậy, đối có đối tượng tham dự đấu giá dự án nêu trên buộc phải làm hài lòng điều kiện không vi phạm pháp luật về đất đai đối có dự án khác. Cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc này là Sở Tài nguyên và Môi trường.


Nhadatquan7.net – Theo PLO

Tìm hiểu thêm chuyên mục Tin Tức Bất Động Sản